Kolegium Sekcji

Pracami Sekcji kieruje 4-6 osobowy Zarząd w składzie:

  • Przewodniczący;
  • Zastępca Przewodniczącego;
  • Sekretarz;
  • Członkowie.

Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym lub jawnym przez członków Sekcji.

Przewodniczącego Sekcji wybiera Zarząd ze swego składu.

Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza wybiera Przewodniczący.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

  

 

dnia 08.06.2016 roku, zgodnie z Regulaminem Sekcji/Komisji Klubu POLLAB wydanie 1 z dnia 12.05.2013 roku, na kadencję 06.2016 - 2020, zostało wybrane Kolegium Sekcji PETROL-GAZ w następującym składzie: 

Przewodniczącą Sekcji: Ewa Rostek
Wiceprzewodniczącą Sekcji: Katarzyna Józefowicz
Sekretarza Sekcji: Radosława Nanowska

Członkami Kolegium zostali:

 

Tadeusz Bałuch

Paweł Bukrejewski