Kontakt

Przewodnicząca

 Ewa Rostek

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
Tel: 502 93 19 97, 22 438 53 25
e-mail: ewa.rostek@its.waw.pl

Wiceprzewodnicząca

Katarzyna Józefowicz

PERN S.A
Biuro w Warszawie
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel: 519 155 637 tel: 22 860 74 43
e-mail: katarzyna.jozefowicz@olpp.pl,

Sekretarz

Radosława Nanowska

SGS Polska Sp. z o.o., Warszawa,
Pracownia Produktów Naftowych
ul. Kujawska 6
80-550 Gdańsk
Tel: 691 76 73 96, tel: 58 343 07 96
e-mail: radoslawa.nanowska@sgs.com

Członek Kolegium

Paweł Bukrejewski

Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa
Tel: 22 7777 261
e-mail: p.bukrejewski@pimot.eu