XVII Forum Dyskusyjne Sekcji PETROL-GAZ

Kolegium Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB
pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału
w Konferencji Naukowo-Technicznej - XVII Forum Dyskusyjnym

 

"Nowe wymagania jakościowe ma produkty petrochemiczne"

która odbędzie się w dniach 4 ÷ 6 czerwca 2018 r. w Toruniu

Nasze Forum Dyskusyjne odbywać się będzie już po raz XVII i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem laboratoriów z branży petrochemicznej i pokrewnych. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane referaty związane między innymi z badaniami paliw ciekłych i gazowych, biopaliw, biokomponentów, olejów, smarów i asfaltów oraz bezpieczeństwem pracy w laboratorium.

Karta Zgłoszeniowa Program Konferencji

Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zainteresowane do wzięcia udziału w konferencji.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Sekcji PETROL - GAZ

Ewa Rostek

 

 

Archiwum

Konferencja NaukowoTechniczna - XVI Forum Dyskusyjne Sekcji PETROL-GAZ 6-8 maja 2017 r, Rytro

Sprawozdanie

Materiały konferencyjne PL

Materiały konferencyjne EN

 

Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej XV Forum Dyskusyjnego Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB "Teraźniejszość oraz przyszłość paliw, olejów i smarów" 7-9 czerwca 2016 r, Sandomierz.

Program

Materiały konferencyjne