Zaplanowane w 2018 roku szkolenia:

Spotkanie szkoleniowe dotyczące kart kontrolnych wykorzystywanych w laboratoriach na przykładach badań produktów petrochemicznych. – odbyło się 24.04.2018 r.

Spotkanie szkoleniowe dotyczące sterowania jakością badań w laboratorium naftowym. – zaplanowane na 26.06.2018 r. – w załączeniu program + karta zgłoszeniowa

Analiza produktów naftowych za pomocą FT-IR. – zaplanowane na III/IV kwartał

 

 

SZKOLENIA ZAPLANOWANE NA 26.06.2018 r.

Karta Uczestnictwa - Sterownie Jakością Badań w Laboratorium 26 czerwca 2018r

Sterowanie jakością badań w świetle znowelizowanej normy PN-EN ISO 17025

 

ZREALIZOWANE W 2017 ROKU SZKOLENIA:

Spotkanie szkoleniowe dotyczące oceny i tworzenia raportów walidacyjnych z metod wykorzystywanych w laboratoriach naftowych. - 22 maja 2017 r. Warszawa

Program Materiały

Spotkanie szkoleniowe dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej, oceny świadectw wzorcowania i CRM wykorzystywanych w laboratoriach naftowych planowane 28 września 2017 roku w Warszawie

Program Karta zgłoszeniowa

Spotkanie szkoleniowe dotyczące chromatografii gazowej dla laboratoriów naftowych. Planowane wrzesień 2017 roku, Gdańsk

Program Plan Kursu